Belangrijke data

2021 2022
3 september infoavond (inschrijven!)

29 en 30 januari

6 februari

eetdagen

take-way

17 september

plantjesverkoop

komop tegen kanker

4 februari facultatieve verlofdag
20 september pedagogische studiedag 9 februari pedagogische studiedag
26 september

plechtige communie

en vormsel

20 maart activiteit ouderraad
27 t.e.m. 30 sept. fotograaf 29 april pedagogische studiedag
16 oktober eerste communie (18u30) 9 t.e.m. 13 mei vredesklassen L6
12 november facultatieve verlofdag 14 mei eerste communie (18u30)
19 november QUIZ ouderraad 5 juni

plechtige communie

en vormsel

24 december halve dag 20 mei kinderfuif
21 mei schoolfeest

30 mei t.e.m. 3 juni

bosklassen L5
31 mei schoolreis kleuters
7 t.e.m. 10 juni zeeklassen L4
24 juni proclamatie L6

Gezamenlijke activiteiten zijn nog steeds onder voorbehoud. We brengen jullie tijdig op de hoogte.

Vakantieweken:

herfstvakantie 1 t.e.m. 7 november
kerstvakantie 20 t.e.m. 9 januari
krokusvakantie 28 februari t.e.m. 6 maart
paasvakantie 4 t.e.m. 18 april
zomervakantie 1 juli t.e.m. 31 augustus
Heb je een vraag?

Neem contact met ons op