Inschrijven

Voor schooljaar 2023-2024 werken we met een elektronisch aanmeldsysteem voor alle nieuwe kleuters en lagereschoolkinderen in Haacht, Wespelaar, Tildonk, Wakkerzeel, Haacht-Station en Sint-Adriaan.

Alle scholen werken volgens dezelfde afspraken. Sommige scholen hebben minder plaatsen dan leerlingen die willen inschrijven. Met dit nieuwe aanmeldsysteem krijgt iedereen een gelijke kans om in te schrijven in een school naar keuze.

Nog meer info, dan onderstaande, vinden jullie op de website van de gemeente Haacht: www.haacht.be/aanmelden_basisscholen. De digitale folder van de gemeente Haacht is opgenomen bij 'informatie'-'documenten' en via deze link te downloaden: digitale folder.

.

5 STAPPEN OM IN TE SCHRIJVEN:

Stap 1: Maak kennis met de scholen

De keuze van een school is belangrijk. Selecteer een of meerdere scholen waarin je interesse hebt. Ga voor 28 februari eens op bezoek in de scholen van jouw voorkeur zodat je kan kennismaken met de school en het schoolteam. Maak een afspraak voor je bezoek(en).

.

Stap 2: Meld je kind aan voor de scholen van je keuze

Voor wie meld je aan?

*Nieuwe kleuters geboren in 2021, 2020, 2019 en 2018. Alle kinderen geboren in 2021 melden zich nu aan, ook al starten ze pas op 2 september 2024.

*Nieuwe leerlingen van de lagere school. Voor wie verhuist of van school wil veranderen.

*Voorrangsgroepen

*Broers en zussen van kinderen die al naar school gaan in één van de scholen. Broers en zussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of dezelfde ouder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.

*Kinderen van schoolpersoneel

Hoe bereid je je voor op de aanmelding?

*Lees op de website van de scholen hun pedagogisch project. Een schoolkeuze is immers een bewuste keuze.

*Maak een lijst van de scholen waar je je kind graag wil inschrijven.

*Ten laatste op 15 februari 2023 vind je hieronder aantal vrije plaatsen terug.

*Selecteer zoveel scholen als je wil om je kans op een inschrijving te verhogen. Het opgeven van meerdere scholen heeft geen invloed op je eerste keuze. Zet je favoriete school altijd op nummer 1.

Wat heb je nodig voor de aanmelding?

Ouders hebben het rijksregisternummer van hun kind nodig om aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van het kind en kunnen ze terugvinden op een Kids-ID, op een klever van de mutualiteit van het kind of in het boekje van Kind en Gezin. Ouders kunnen ook een attest van gezinssamenstellingaanvragen, daarop staat het rijksregisternummer.

Heeft het kind geen rijksregisternummer, maar wel een BIS-nummer, dan kunnen ouders dat nummer gebruiken.

Heeft het kind geen van beiden? Dan kunnen de ouders contact opnemen met het 'Huis van het Kind' en kan er een uniek aanmeldingsnummer gegenereerd worden. Dit aanmeldingsnummer is een uniek nummer per kind. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig: naam, voornaam en geboorte datum van het kind.

Hoe meld je aan?

Digitaal aanmelden kan vanaf 28 februari (12 uur) tot 21 maart 2023 (12 uur) via de knop 'Digitaal aanmelden' op de website van de gemeente Haacht.
Binnen deze periode heeft het tijdstip waarop je je kind aanmeldt geen invloed op de toewijzing van de beschikbare plaatsen.
Is de aanmeldperiode verstreken en heb je je kind niet aangemeld? Dan kan je je kind pas inschrijven tijdens de vrije inschrijfperiode (vanaf 23 mei 2023 om 9 uur).

Stap 3: Automatische toewijzing van de plaatsen

De computer wijst elk kind toe aan één school. Deze rangschikking gebeurt volgens deze criteria: Broers en zussen, Kinderen van schoolpersoneel, Schoolkeuze, Afstand, Toeval (bij gelijke afstand in vogelvlucht).
Voor afstand wordt rekening gehouden met het domicilieadres van het kind en eventueel met het werkadres van de ouders. De afstand wordt berekend in vogelvlucht tot het officiële adres van de school.

Ten laatste op 20 april 2023 krijg je een e-mail of brief waarin staat in welke school je je kind kan inschrijven.
Heb je op 21 april 2023 geen brief of e-mail ontvangen? Mail dan naar huisvanhetkind@haacht.be of bel naar 016 / 26 94 29.

.

Stap 4: Schrijf je kind in

Inschrijving na toewijzing

De school contacteert jou om een afspraak te maken.

De inschrijving gebeurt tussen 24 april (9 uur) en 15 mei (16 uur).

Je schrijft je kind in (op school of digitaal).

De inschrijving is pas definitief als je akkoord gaat met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.

Na de inschrijving ontvang je van de school een bewijs van gerealiseerde inschrijving.

Vrije inschrijving

Op maandag 22 mei 2023 vind je op de website van de scholen een overzicht met de vrije plaatsen. Op dinsdag 23 mei 2023 (9 uur) starten de vrije inschrijvingen in de scholen waar nog plaatsen vrij zijn.

Als één of meer van de scholen van hogere keuze geen plaats meer heeft, komt je kind automatisch op de wachtlijst van die school te staan. Je ontvangt de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. Dat is het bewijs van de plaats van je kind op de wachtlijst van een school. De wachtlijst is geldig tot en met 6 oktober 2023, voor kleuters geboren in 2021 tot 30 juni 2024.

Komt er een plaats vrij in een school waar je kind op de wachtlijst staat? Dan contacteert de school je. Als je wil, kan je je kind nog inschrijven in deze school. Dat kan zelfs als je je kind ondertussen al hebt ingeschreven in een andere school.

.

Stap 5: Je kind start op school

Vanaf 1 september 2023 gaat je kind naar de nieuwe school.

.


.

Ouders die graag willen kennismaken met onze school bv. door een rondleiding of vragen hebben over het inschrijvingsbeleid, nemen best contact op met de school. Dit kan via mail of telefonisch.

Gelieve duidelijk de volgende gegevens mee te delen:

• Naam leerling

• Geboortedatum

• Telefoonnummer

• Mailadres

.

Meer info is in de specifieke map (kleuterschool of lagere school) te vinden.

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op