Inschrijven

Alle scholen in Vlaanderen moeten, vooraleer ze starten met inschrijven, hun capaciteit bepalen (zie ook in het schoolreglement). Ook wij moeten dus aangeven hoeveel leerlingen we maximaal in onze school kunnen inschrijven.

We bepalen voor het komende schooljaar (2022-2023) onze capaciteit per geboortejaar voor de kleuterschool en per klas voor de lagere school. Zo zorgen we ervoor dat de leerlingen onder de best mogelijke omstandigheden les kunnen krijgen en dat wij op een pedagogisch-didactisch verantwoorde manier optimaal ons pedagogisch project kunnen waarmaken. We zullen deze capaciteitsbepaling dan ook jaarlijks evalueren.

Onze school heeft 2 periodes om in te schrijven:

periode 1

periode 2

wanneer?

maandag 7 februari 2022

tot en met 25 februari 2022

dinsdag 8 maart 2022

tot …

voor wie?

leerlingen die reeds een broer of/en zus

op onze school hebben

en kinderen van personeelsleden

alle andere leerlingen

hoe?

vanaf 8u30 via deze link:

https://forms.gle/jYzxwaDG73uDXQtM7

vanaf 8u30 via deze link:

https://forms.gle/2XptdTwQ2Ch43RTY7

.

Dit zijn de voorlopig beschikbare plaatsen voor het schooljaar 2022-2023 (update 1/9/2022):

kleuterschool

26 leerlingen per geboortejaar

lagere school

26 leerlingen per klas

geboortejaar 2020 - 7 vrije plaatsen

L1 - 1 vrije plaats

geboortejaar 2019 - 7 vrije plaatsen

L2 - 5 vrije plaatsen

geboortejaar 2018 - 2 vrije plaatsen

L3 - 4 vrije plaatsen

geboortejaar 2017 - 10 vrije plaatsen

L4 - /

L5 - /

L6 - 1 vrije plaats

Leerlingen waarvan we de inschrijving niet kunnen realiseren omdat onze capaciteit bereikt is, krijgen een weigeringsdocument met daarop de plaats die ze innemen op de lijst van geweigerde leerlingen in ons inschrijvingsregister. We contacteren hen zodra er plaats vrij komt. Dit doen we tot de 5de schooldag van oktober voor de oudere kinderen en tot eind juni voor de kinderen van het jongste geboortejaar.

We hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd. Als er vragen zijn, bel ons even op of stuur een mailtje. We beantwoorden deze graag.

Team VBS De Vuurboom

.


.

Ouders die graag willen kennismaken met onze school of vragen hebben over ons inschrijvingsbeleid, nemen best persoonlijk contact op met de school. Dit kan via mail of telefonisch.

Gelieve duidelijk de volgende gegevens mee te delen:

• Naam leerling

• Geboortedatum

• Telefoonnummer

• Mailadres

Omwille van corona gebeuren de rondleidingen voor of na de schooluren.

.

Meer info is in de specifieke map (kleuterschool of lagere school) te vinden.

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op