De Vuurboom - missie - visie en schoolreglement

In onze school groeit vanuit een klein zaadje, met wortels diep in de Vlaams-Brabantse grond, een stevige vuurboom. Om onze boom succesvol tot bloei te brengen bieden we hem de juiste voeding aan.
Ondanks het aanwenden van de juiste voeding en meststoffen kan de boom enkel tot zijn recht komen met de juiste zorgen van de teler. Dit gebeurt in een positief, warm en veilig klimaat waarbij zorgzaam omgaan belangrijk is. Het resultaat is een diepgewortelde boom. Hij vormt de basis voor een sterke groei.
Jaar na jaar wordt de boom groter en sterker en krijgt hij meer vertakkingen. De boom pronkt elk jaar meer en meer met zijn mooie rode vruchten. Het is aan de omgeving om deze stevige boom te ontdekken en hem ten volle te zien bloeien.
Daarnaast zijn onze kinderen, leerkrachten, ouders, (externe) medewerkers en mensen uit de omgeving ook vonken, die gezamenlijk één groot vuur vormen. Samenwerken om dat vuur wakker (Wakkerzeel) te houden, zodat onze school een warm gevoel geeft en tegelijk leeft en bruist, is ons gezamenlijke doel.
En tot slot ligt de uitstraling van vuur in het verlengde van onze christelijke identiteit.

Missie en visie

Leren en leven op onze school is gericht op de ontwikkeling van de hele persoon: hoofd, hart en handen. Dat betekent dat we inzetten op de ontwikkeling van kennis, vaardigheden, attitudes en inzicht die onze leerlingen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren in de hen omringende wereld. We voelen ons als school dan ook geroepen om in deze wereld te participeren en er zorg voor te dragen. We willen de kinderen opvoeden tot wereldburgers met een kritische kijk op de samenleving. We laten ons hierbij inspireren door de christelijke waarden.
Om kwaliteitsvol onderwijs te bieden laten we leerstof en welbevinden hand in hand gaan. Dankzij deze harmonische ontwikkeling ontdekken leerlingen gaandeweg wie ze zijn. We leren ze veerkrachtig en sterk in het leven staan. Hierdoor zullen ze gepast kunnen inspelen en reageren op wat ze tijdens hun (levens)tocht tegenkomen. We nodigen onze kinderen daarom regelmatig uit tot (zelf)reflectie, zelfsturing, tot coöperatief samenwerken, tot dialoog en engagement. Ze leren met vallen en opstaan, levenslang. Dit met nadruk op de erkenning van vorderingen die de leerling maakt en de nieuwe ontwikkelkansen die daaruit ontstaan.
Om tot deze ontwikkeling te komen is een warm, veilig leerklimaat de basis. Aanmoediging en geruststelling, gedurende het leerproces, zijn van groot belang. Daardoor durven onze leerlingen het aan te dromen, te ontdekken en zetten ze ook door.
We gaan bij elk kind op zoek naar realistische, maar tegelijk voldoende ambitieuze mogelijkheden en leerbehoeften, rekening houdend met zijn/haar ontwikkelingsproces. Leren brengt leerlingen namelijk steeds in nieuwe, complexere of uitdagendere contexten, net buiten de comfortzone. Een gedifferentieerde aanpak, waarbij aandacht is voor het specifieke kind in zijn/haar specifieke context, biedt hierop een antwoord. Deze aanpak gebeurt altijd in overleg met alle betrokkenen (ook externen) rekening houdend met de draagkracht van iedereen. Het is dé manier om vanuit een brede basiszorg voor alle leerlingen ook tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
Ons gedreven en dynamisch team maakt onderwijs voor elk kind mogelijk. De krachtpunten van dit team zijn de professionele kennis en houding, met daarnaast een sterke samenwerking met onze ouders en experts uit het bredere onderwijsveld (vb. CLB, ondersteuningsnetwerk, externe partners, vrijwilligers,…). De belangrijkste partners zijn onze ouders. De leefwereld van het gezin en de leefwereld van de school verschillen immers van elkaar. Zij hebben elk hun eigen waarde en hebben invloed op elkaar. Vertrouwen tussen onze ouders en de school en is daarom van groot belang.

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op