Inrichtende macht & Scholengemeenschap

Schoolbestuur VZW KODID

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid & de beleidsvorming en zorgt voor een goed verloop van het onderwijs in onze school.
Het schoolbestuur KODiD (Katholiek Onderwijs Dijle Demer) is een vereniging zonder winstoogmerken. De hoofdzetel van het schoolbestuur bevindt zich op de Aarschotsesteenweg 39, 3110 te Rotselaar.
De Algemene Vergadering van vzw KODiD (her)benoemde op haar vergadering van 20 december 2022 volgende bestuurders voor een periode van 4 jaar:
Jos Petes, voorzitter
Gerd Marissens, ondervoorzitter
Lieve Hermans, secretaris
Willy Schreurs
Arthur Troch
Dominique Vandebergh
Dirk De Keukeleere
Tom Coppens
Karel Renet
Het schoolbestuur benoemde op zijn vergadering van 26 januari 2023 Wilfried Focquet, algemeen directeur
vzw KODiD, tevens tot dagelijks bestuurder.
Het schoolbestuur is steeds bereikbaar via Wilfried Focquet (wilfried.focquet@kodid.be - 0485 / 04 00 95)

Scholengemeenschap Polaris

Onze school behoort vanaf september 2020 tot deze scholengemeenschap.
Deze scholengemeenschap bestaat uit:
*Vzw Don Bosco Onderwijscentrum, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee
*VBS Don Bosco-De Puzzel, Werchtersesteenweg 38, 3150 Haacht
*Vzw Katholiek Onderwijs Dijle Demer, Aarschotsesteenweg 39, 3110 Rotselaar
*BuBaO Damiaanschool, Baalsebaan 10, 3120 Tremelo
*VBS De Bosstraat, Bosstraat 32, 3012 Wilsele
*S.O. Sint-Angela - Monfortcollege
*VBS De Bosuiltjes, Bieststraat 229, 3191 Schiplaken
*VBS De Klinker, Torenstraat 62, 3110 Rotselaar
*VBS De Lambertzhoeve, Kouterstraat 2, 3150 Tildonk
*VBS De Plein Klein Langeveld 30, 3220 Holsbeek
*VBS De Wegwijzer, Hanswijkstraat 20, 3190 Boortmeerbeek
*VBS De Wieltjes, Neysetterstraat 3, 3150 Wespelaar (Haacht-Station)
*VBS Klim-Op, Losting 43, 3221 Nieuwrode
*VBS Kringeling, Ravesteinstraat 2, 3191 Hever
*VBS Wakkerzeel, Pastoriestraat 48/49, 3150 Wakkerzeel
*VKS De Rank, Aarschtschotsesteenweg 172, 3111 Wezemaal
*VKS Pit, Nieuwstraat 1, 3150 Wespelaar
*VLS De Rank, Aarschotsesteenweg 172, 3111 Wezemaal
Mevr. Lut Bellekens is coördinerend directeur van onze scholengemeenschap.
Dhr. Wilfried Focquet is algemeen Directeur.

Meer informatie over VZW KODID?

Website