Inrichtende macht & Scholengemeenschap

Schoolbestuur VZW KODID

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid & de beleidsvorming en zorgt voor een goed verloop van het onderwijs in onze school.
Het schoolbestuur KODiD (Katholiek Onderwijs Dijle Demer) is een vereniging zonder winstoogmerken. De hoofdzetel van het schoolbestuur bevindt zich op de Aarschotsesteenweg 39, 3110 te Rotselaar.
Meer info en de samenstelling van het schoolbestuur vind je hier.

Meer informatie over VZW KODID?

Website