Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

Onze school wordt ondersteund door 2 opvanginstanties: 'Ferm' en 'Hopla'.

De opvang van 'Ferm' gaat 's morgens en 's avonds door in de pastorie van Wakkerzeel. Hier kunnen, na inschrijving, alle leerlingen van onze school terecht. Bij 'hopla' kunnen, eveneens na inschrijving, na school leerlingen vanaf het 2de leerjaar terecht. 'Hopla' biedt in de vestiging van de kleuterschool huiswerkklas en ook vaak extra activiteiten aan zoals bv. musical, knutselactiviteiten,... . Deze leerlingen gaan na de opvang door 'hopla', als verlengde opvang nodig is, door naar de pastorie.

Er is opvang van 7 uur tot 18 uur.

Op woensdag is er in onze gemeente netoverschrijdend busvervoer om de kinderen van de school naar de naschoolse kinderopvang ‘het Wespenestje’ te brengen (Wespelaar). Op woensdag is er dus geen opvang in Wakkerzeel.

Voor het busvervoer op woensdag vragen we de ingevulde en ondertekende documenten aan de school te bezorgen. De documenten kan u afdrukken via deze link: Documenten

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op